Dobór i montaż

Szczegółowy dobór poszczególnych elementów systemu TERMOTECH Termplasty nastąpi po przeanalizowaniu następujących danych:

  • rodzaj przetłaczanego medium

  • stężenie przetłaczanego medium

  • temperatura przetłaczanego medium

  • rodzaj instalacji (naziemna , podziemna)

  • w przypadku potrzeby utrzymania stałej temperatury przetłaczanego medium zakres wymaganych temperatur

  • projektowana długość preizolowanego system rurociągowego TERMOTECH Termoplasty

 

Technika łączenia rur przewodowych związana jest z materiałem, z jakiego są wykonane:

  • metoda połączeń klejonych (typ kleju zależny od przetłaczanego medium)

  • metoda połączeń zgrzewanych (zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie polifuzyjne)

  • metoda połączeń zgrzewanych elektrooporowo

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.