Polish English Russian German

System rurociągów kompozytowych 

TERMOTECH® to kompletny kompozytowy system rurociągowy wykorzystywany do przesyłania różnorodnych mediów. Cechą charakterystyczną tego systemu rur preizolowanych  jest indywidualny dobór konstrukcji systemu w zależności od rodzaju medium, parametrów i warunków pracy instalacji- materiału rury przewodowej oraz rury osłonowej.

System TERMOTECH® występuje w dwóch wariantach – Termoplasty®, w którym dokonuje się wyboru rury przewodowej z materiałów typu PE-HD, PVC-U, PVC-C, PP-H, PB, ABS, PVC-C i PVDF oraz w wariancie Duroplasty®, w którym rura przewodowa wykonana jest z TWS, tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. 

System rur preizolowanych TERMOTECH®może być wyposażony w system monitoringu szczelności oraz w instalację grzewczą, która stosowana jest w przypadku przesyłu substancji, których temperatura nie może obniżyć się poniżej określonego poziomu.

Rury osłonowe systemu wykonywane są z czarnego PE, odpornego na promieniowanie UV, co pozwala na prowadzenie instalacji na zewnątrz. Rura osłonowa może być również wykonana z ocynku lub aluminium. 

Elementy składowe systemu TERMOTECH®:

 • rury kompozytowe

 • kształtki kompozytowe

 • zespół złącz

 • mocowania

 • dodatkowo rury, kształtki i armatura bez preizolacji

 Zastosowania systemu TERMOTECH®:

 • instalacje chemiczne (kwasów, ługów różnego rodzaju mieszanin chemicznych)

 • instalacje wód procesowych

 • instalacje czynnika chłodniczego

 • rurociągi wymagające utrzymywania stałej temperatury przetłaczanego medium

 • napowietrzne rurociągi wody pitnej (np. przejścia przez rzeki)

 • rurociągi na terenach górskich

 • rurociągi wód geotermalnych

 

rurociąg_Termotech
 
 
rurociąg_Termotech
 
 
 
rurociąg_Termotech